Dzisiaj jest: 29 Styczeń 2023    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon
Dzisiaj jest: 29 Styczeń 2023    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Zdzisław, Zenon

Numer konta Spóldzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie PKO BP O/KOŃSKIE 59 1020 2629 0000 9702 0010 7292 

TELEFONY KONTAKTOWE

sign-44447 1280

Prezes Zarządu - 695 466 864

Brygadzista GZM - 695 343 214

Hydraulik - 695 343 215

Biuro SM - 41 374 12 97

rodo

Posiedzenie Nr 5/2022

Posiedzenie Nr 5 z dnia 9 września 2022 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 25.08.2022 r. do 9.09. 2022r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej RN.

7. Ocena stanu technicznego i wyposażenia bazy lokalowej Spółdzielni pod kątem funkcjonalności i ewentualnych potrzeb.

8. Ocena realizacji zadań gospodarczych wraz z oceną wyników finansowych za I półrocze 2022 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Nr 4/2022

Posiedzenie Nr 4 z dnia 25 sierpnia 2022 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 20.05.2022 r. do 25.08. 2022r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Przedstawienie protokołu komisji GZM.

7. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do panu remontów na 2022 r.

8. Informacja o realizacji chwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2019 roku oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie w dniu 16.09.2022 r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 8/2022 z dnia z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do Planu finansowo - rzeczowego remontów dla poszczególnych nieruchomości blokowych na 2022 rok.

Uchwała nr 9/2022 z dnia z dnia 25.08.2022 r. w sprawie przyznania nagrody jednorazowej dla Prezesa Zarządu Spółdzielni

Posiedzenie Nr 3/2022

Posiedzenie Nr 3 z dnia 20 maja 2022 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 26.02.2022 r. do 20.05. 2022r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Ocena wykorzystania funduszu płac i funduszu nagród na 2021 rok w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego (bilans) za rok 2021 – przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 r.

10. Przedstawienie protokołu Komisji GZM.

11. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do panu remontów na 2022 r.

12. Ustalenia wynagrodzeń dla członków Zarządu.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 4/2022 z dnia z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przyjęcia bilansu Spółdzielni za rok 2021.

Uchwała nr 5/2022 z dnia z dnia 20.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu finansowo - rzeczowego remontów dla poszczególnych nieruchomości blokowych na 2022 rok.

Uchwała nr 6/2022 z dnia z dnia 20.05.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla zastępcy prezesa zarządu i członka zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr 7/2022 z dnia z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przyznania nagrody jednorazowej dla Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Posiedzenie Nr 2/2022

Posiedzenie Nr 2 z dnia 25 lutego 2022 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 17.12.2021 r. do

25. 02. 2022r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Przyjęcie informacji o wynikach finansowych SM za 2021 rok i o wykonaniu funduszu remontowo - rzeczowego za 2021 rok - uchwała.

7. Przedstawienie listu polustracyjnego.

8. Omówienie sposobu dokonywania opłat czynszowych od 1 03. 2022 roku.

9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania kosztów działalności konserwatorów począwszy od 1. 04. 2022 roku.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 2/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o wynikach finansowych spółdzielni za 2021 rok i o wykonaniu funduszu remontowo - rzeczowego za 2021 rok

Uchwała nr 3/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2022 do planu kosztów działalności konserwatorów na 2022 rok.

Posiedzenie Nr 1/2022

Posiedzenie Nr 1 z dnia 11 lutego 2022 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na wykonanie robót na budynkach Sienkiewicza 1, 3, 5, 7 i zatwierdzenie aneksu nr 1/2022 do planu wydatków z funduszu remontowego na 2022 r.

3. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 1/2022 z dnia 11.02.2022 r. w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na wykonanie robót na budynkach Sienkiewicza 1, 3, 5, 7 i zatwierdzenie aneksu nr 1/2022 do planu wydatków z funduszu remontowego na 2022 r.

Kalendarz

styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5