Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Numer konta Spóldzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie PKO BP O/KOŃSKIE 59 1020 2629 0000 9702 0010 7292 

TELEFONY KONTAKTOWE

sign-44447 1280

Prezes Zarządu - 695 466 864

Brygadzista GZM - 695 343 214

Hydraulik - 695 343 215

Biuro SM - 41 374 12 97

rodo

Posiedzenie 4/2023

Posiedzenie Nr 4/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 28.03.2023 r. do 27.04.2023 r.

4.Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2022 - przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.

8. Przedstawienie opinii w zakresie prawidłowości kalkulowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stąporkowie cen ciepła oraz taryf ciepła z uwzględnieniem uchwalonych ustaw chroniących odbiorców ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dokument do wglądu w biurze SM).

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 11/2023 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

Posiedzenie 3/2023

Posiedzenie Nr 3/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 26.02.2023 r. do 28.03.2023 r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia zmian w schemacie organizacyjnym od 01.04.2023 r.

- zmiany funduszu płac od 01.04.2023 r.

- zatwierdzenia aneksu nr 1 do planu finansowo - rzeczowego funduszu remontowego na 2023 r.

7. Przedstawienie informacji o możliwości wykupu gruntów spółdzielni na własność.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 6/2023 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym Spółdzielni.

Uchwała nr 7/2023 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do planu funduszu płac Spółdzielni na 2023 rok.

Uchwała nr 8/2023 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Planu finansowo - rzeczowego remontów dla poszczególnych nieruchomości blokowych na 2023 rok

Uchwała nr 9/2023 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie jednorazowego podwyższenia wynagrodzenia za miesiąc marzec 2023 r. dla Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała nr 10/2023 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu.

Posiedzenie 2/2023

Posiedzenie Nr 2/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 30.01.2023 r. do 24.02.2023 r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Przedstawienie protokołów komisji problemowych rady nadzorczej:

- Komisji GZM

- Komisji Rewizyjnej

7. Przyjęcie informacji o realizacji planu finansowo - rzeczowego SM za 2022 r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 5/2023 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o wynikach finansowych spółdzielni za 2022 rok i o wykonaniu funduszu remontowo - rzeczowego za 2022 rok.

Posiedzenie 1/2023

Posiedzenie Nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 16.12.2022 r. do 27.01.2023 r.

4.Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej ma poczet kosztów centralnego oraz centralnie ciepłej wody.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 1/2023 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej ma poczet kosztów centralnego ogrzewania dla osiedla XXX - Lecia

Uchwała nr 2/2023 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej ma poczet kosztów centralnego ogrzewania dla osiedla Żeromskiego.

Uchwała nr 3/2023 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej ma poczet kosztów centralnego ogrzewania dla osiedla Leśna.

Uchwała nr 4/2023 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia nowej wysokości opłaty zaliczkowej ma poczet kosztów centralnie ciepłej wody dla osiedla Leśna.

Posiedzenie 4N/2022

Posiedzenie Nr 4N z dnia 16 grudnia 2022 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Informacja o pracy zarządu spółdzielni w okresie od 19.11.2022 r. do 11.12.2022 r.

4. Informacja o realizacji ustaleń podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Analiza płynności finansowej spółdzielni.

6. Podjęcie uchwały w sprawie badania bilansu Spółdzielni za 2022 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej i komisji problemowych w Spółdzielni na 2023 r.

8. Poinformowanie o zmianie taryfy na sprzedaż ciepła na 2023 r.

9. Zatwierdzenie funduszu płac Spółdzielni na 2023 r.

10. Ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu SM na 2023 r.

11. Informacja Zarządu SM w sprawie stawek (co, ccw) na 2023 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki na fundusz remontowy.

13. Zatwierdzenie planu finansowo - rzeczowego remontów na 2023 r.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Uchwała nr 14/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie badania bilansu Spółdzielni za 2022 rok.

Uchwała nr 15/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na 2023 rok.

Uchwała nr 16/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Nadzorczej na 2023 rok.

Uchwała nr 17/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr 18/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr 19/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Uchwała nr 20/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu funduszu płac Spółdzielni na 2023 r.

Uchwała nr 21/2022 z dnia z dnia 16.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - rzeczowego remontów na 2023 r.

Kalendarz

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1